Sydämensiirto ja apupumput

Yhteystiedot ongelmatilanteissa

 • OYS Sydänsiirtopoliklinikka 08-3154258
 • HUS Meilahden sairaala 09-4711 (Vaihde)
  • kysy Sydänsiirtokoordinaattori (virka-aika) tai päivystävä sydänkirurgi (24/7)

Katso ERVA-aluekohtaiset tiedot

Indikaatiot

Sydänsiirron aiheellisuus perustuu potilaan fyysisen ja psyykkisen tilanteen kokonaisvaltaiseen arvioon.

 • Vaikeat, levossa tai vähäisessä rasituksessa (NYHA III-IV) ilmenevät oireet optimaalisesta lääkehoidosta (ja tarvittaessa harkittuna myös resynkronisaatiohoidosta) huolimatta.
 • Riippuvuus inotropiatuesta (levosimendaani / milrinoni) riittävän kudosperfuusion ylläpitämiseksi.
 • Vaikea vajaatoiminta sekä rintakipuoireisto huolimatta revaskularisaatiotoimista.
 • Vajaatoimintaan liittyvä vaikeahoitoinen rytmihäiriötaipumus huolimatta tehokkaasta lääke-, elektrofysiologisesta ja kirurgisesta hoidosta.
 • Potilas tulisi lähettää sydänsiirtopoliklinikan arvioon, kun odotettavissa oleva elinikä on 12-18 kuukautta kyseisen sydänsairauden kanssa.

Absoluuttiset kontraindikaaatiot

 • tupakointi, alkoholin, huumausaineiden ja lääkkeiden väärinkäyttö
 • psyykkinen labiliteetti (hoidolle resistentti)
 • heikko hoitokomplianssi.
 • siklosporiini tai takrolimuusi ja
 • mykofenolaattimofetiili tai atsatiopriini ja
 • prednisoloni (n. 2-12kk ajan siirrosta)

 • Sydänsiirtopotilaan voinnin heikentyessä tulee huomioida sekä mahdollinen siirteen hyljintä että infektio.
 • Oireet ovat usein samankaltaisia ja epäspesifejä:
  • lämpöily ja flunssankaltaiset oireet
  • väsymys, pahoinvointi, ruokahaluttomuus.
 • Potilas tulee ohjata herkästi päivystykseen ja tarvittaessa sydänsiirtopoliklinikan konsultaatio.
 • Päivystystutkimukset:
  • thx- ja nso-rtg
  • EKG
  • B-CyA tai B-Tacro
  • CMVNh ja EBVNh (sytomegaloviremia on yleinen siirron alkuvaiheessa ja altistaa myös rejektiolle)
  • troponiini ja proBNP
  • PVK+diffi (huomioi leuko- ja lymfopenia)
  • CRP, La, PLV, veriviljely, maksa-arvot
  • (ECHO, jos epäillään hyljintää).

Sydämen vasemman kammion apupumppua (LVAD) käytetään terminaalisessa sydämen vajaatoiminnassa, joko siltahoitona sydänsiirtoon tai destinaatioterapiana

 • Sydämen mekaanisen apupumpun tulee olla aina kytkettynä kahteen virtalähteeseen.
 • LVAD-hoito edellyttää jatkuvaa veren hyytymisen estolääkitystä pumpputromboosin ehkäisemiseksi
  • Varfariini – INR 1.8-3.0
  • Aspiriini 50-100mg.
 • Potilailla on alttius angiodysplasioista johtuviin suolistoverenvuotoihin. Akuuteissa vuototilanteissa aspiriinin voi tilapäisesti tauottaa. Antikoagulaation tulee jatkua keskeytyksettä.
 • Laitehälytyksistä yleisin on matala virtaus tai imuhälytys – ensihoitona nesteytä potilasta.
 • Ohjainkaapelin tyven infektoituminen – ota bakteeriviljelynäyte.
 • Ongelmatilanteissa ota aina yhteyttä OYS:n tai HUS:n sydänsiirtoyksikköön (ks. yhteystiedot yllä).