Määräaikaiskontrollit

Perusterveydenhuolto huolehtii stabiileista, komplisoitumattomattomista, usein myös (iäkkäät) monisairaista sydämen vajaatoimintapotilaista.

Yksilöllinen hoitosuunnitelma

Kliininen kuva, toimintakyky sekä liitännäissairaudet määrittävät määräaikaiskontrollien tarpeen ja tiheyden.

Sydänhoitajan tehtävät

  • oireet, toimintakyky
  • omahoidon ohjaus (ruoka-valio, liikunta, tupakoimattomuus, lääkehoito, omaseuranta, lääkehoidon itsesäätely)
  • rr+syke+paino.

Lääkärin tehtävät

  • oireet, toimintakyky (NYHA)
  • status (ml. sydän-ja keuhkoauskultaatio +RR +syke +paino +turvotukset)
  • muut tutkimukset yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti: verenkuva, elektrolyytit, munuaisten toiminta, ekg, thorax ja harkinnan mukaan NP
  • lääkehoidon arvio (erityisesti ennusteeseen vaikuttava lääkitys, diureettilääkitys)
  • ajoterveyden ja/tai työkyvyn arvio (yhdessä tth/esh kanssa).