Fysioterapia ja kuntoutus

  • Mikäli potilaan toimintakyky on alentunut, voidaan fysioterapia aloittaa lääkärin tai hoitajan pyynnöstä osastojakson aikana.
  • Fysioterapeutti tekee toimintakykyarvion, jonka perusteella potilaan kanssa yhdessä asetetaan tavoitteet kuntoutumiselle.
  • Osastolla fysioterapia toteutuu toimintakyvyn edistämiseksi.
  • Tarvittaessa potilaalle ohjataan apuvälineiden käyttö mahdollisimman itsenäisen ja turvallisen liikkumisen mahdollistamiseksi.
  • Tuetaan potilaan kuntoutumisen edistymistä moniammatillisella yhteistyöllä.
  • Jos potilaalla on tarvetta jatkokuntoutukselle, lääkäri tekee kuntoutussuositukset.
  • Kuntoutumista edistävällä hoitotyöllä ja potilaan omalla aktiivisuudella on suuri merkitys kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Fysioterapeutin liikuntaohjaus

  • Liikuntaohjaus on sovittu potilasprosessi.
  • Fysioterapeutin ohjaukseen tulevat potilaat, joilla on akuutti sydämen vajaatoiminta tai vajaatoiminnan paheneminen. Lisäksi fysioterapeutti ohjaa potilaita ennen sydämensiirtoa.
  • Fysioterapia tapaa potilaat osastolla tai poliklinikkakäynnillä.

Lisätietoa:

Terveyskylä: Kuntoutumistalo 

Sydänsairaala: Vajaatoimnnan fysioterapia