Henkinen jaksaminen

Ihmiset käsittelevät sairastumistaan hyvin eri tavoin. Joillekin se, että oireille löytyy vihdoin selitys, voi olla jopa helpotus. Useimmiten potilaille on kuitenkin negatiivinen asia saada tietää sairastavansa elämänmuutosta vaativaa sairautta.

  • Terveydenhuoltohenkilöstön tulisi huomioida myös potilaan henkistä jaksamista ja tarvittaessa tarjota apua. Kriisissä olevan ihmisen auttaminen on haastavaa normaalin potilastyön keskellä, ja sen vuoksi potilaille on tarjolla useita eri tukitahoja. Näitä voi harkinnan mukaan tarjota potilaalle erityisesti hoidon alussa ja pahenemisvaiheiden aikana.
  • Hoitohenkilökunta voi ilman erillistä lähetettä ottaa puhelimitse yhteyttä henkisen ensiavun työntekijään (HEA) tai sairaalapappiin. Sairaalassa toimii myös OLKA-piste, Josta voi myös pyytää työntekijää kertomaan mm. vertaistuesta ja potilasjärjestöjen toiminnasta.
  • Kerro potilaalle vertaistuen merkityksestä ja ohjeista potilasta.
  • Hyvin järkyttynyt tai masentunut potilas voi tarvita psykiatrisen terveydentilan arviota, jolloin lääkäri voi tehdä potilaasta lähetteen yleissairaalapsykiatrian poliklinikalle.