Liikunta

Liikunnan aloittaminen osastolla/sairaalajakson aikana

Akuutissa sydämen vajaatoiminnassa ja kroonisen vajaatoiminnan pahenemisvaiheessa liikunta aloitetaan osastolla kävelemällä rauhallisesti ja tekemällä voimisteluliikkeitä ja/tai hengitysvoimisteluharjoituksia. Osastojaksolla potilas saa fysioterapeutin liikuntaohjauksen. Fysioterapeutti tapaa potilaan  lääkärin tai hoitajan pyynnöstä yleensä ennen kotiutumista.

Liikunta kotiutumisen jälkeen

 • Potilas aloittaa liikuntaharjoittelun osastojaksolla annettujen ohjeiden mukaan, kun hänen vointinsa on kotiutumisen jälkeen ollut vakaa vähintään 3 viikkoa. Ennen varsinaisen liikuntaharjoittelun aloittamista potilas voi kävellä rauhallisesti lyhyissä jaksoissa, tehdä kevyitä kotitöitä, kevyttä voimistelua ja hengitysharjoituksia.
 • Ennen aktiivisen liikuntaharjoittelun aloittamista voinnin tulee olla vakaa vähintään 3 viikkoa. Tänä aikana potilas voi kävellä rauhallisesti lyhyissä jaksoissa, tehdä kevyitä kotitöitä, kevyttä voimistelua ja hengitysharjoituksia.
 • Kun potilaan vointi on ollut vakaa 3 viikkoa ja potilas pystyy oireettomasti liikkumaan 15 minuuttia kerrallaan, voi kestävyysliikunnan määrää lisätä 15-30 minuuttiin kerrallaan. Liikunta aloitetaan kevyesti ja rasitusta lisätään asteittain. Aluksi sopivia liikuntamuotoja ovat esim. kävely/sauvakävely ja tasamaapyöräily/kuntopyöräily. Kun edellä mainitut lajit sujuvat, voi alkaa kokeilemaan esim. tasamaahiihtoa tai vesiliikuntaa.
 • Lihasvoimaharjoittelun aloittaminen on sallittua, kun oireetonta kestävyysharjoittelua on takana 6-12 viikkoa.
 • Tavoitteena on, että potilas liikkuu 4-6 kertaa viikossa kestävyyslajeja 15-30 minuuttia kerrallaan (tarvittaessa lyhyissä jaksoissa) ja aloittaa lihaskuntokuntoharjoittelua kevyillä painoilla. Sopiva kuormitustaso on kevyt - hieman rasittava (RPE 11-13).

Kunnon ylläpitovaihe

Potilas jatkaa omatoimista liikuntaharjoittelua, kun vajaatoimintatilanne on ollut vakaa 6 kk. Kuormituksen taso määräytyy yksilöllisesti vajaatoiminnan vaikeuden mukaan.

 • Kunnon ylläpitovaihe alkaa, kun liikuntaharjoittelu on jatkunut oireettomasti 6 kk.
 • Lievä/keskivaikea vajaatoiminta:
  • Suositeltava määrä kestävyysliikuntaa on vähintään 30 minuuttia/päivä.
  • Lihaskuntoharjoittelua suositellaan 2-3 kertaa viikossa.
  • Sopiva kuormitustaso on kevyt-rasittava (RPE 11-14).

Vaikea vajaatoiminta (kun oireita on levossa tai hyvin lievässäkin rasituksessa):

 • Kuntoliikuntaa ei suositella, liikuntaharjoittelun tavoitteena on toimintakyvyn säilyminen.
 • Liikuntaa säännöstellään oireiden mukaan.
 • Kevyt voimistelu lihasryhmä kerrallaan parantaa lihasten verenkiertoa ja auttaa säilyttämään toimintakykyä.
 • Sisäänhengityslihasten harjoittelusta voi olla hyötyä, kunhan harjoittelu toteutetaan oirekynnyksen alapuolella.

Sopivan kuormitustason määrittelyssä voi hyödyntää koetun kuormittavuuden asteikkoa (RPE)

  Mikä luku mielestänne vastaa juuri tällä hetkellä tuntemaanne kuormitusta?  
6
7
Erittäin kevyt  
8
9
Hyvin kevyt  
10
11
Kevyt sallii laulun
12
13
Hieman rasittava sallii puheen
14
15
 Rasittava puuskuttava
16
17
 Hyvin rasittava  
18
19
 Erittäin rasittava  
20 Äärimmäisen rasittava  

Lisätietoa:

Kuntoutus

 • Potilaalle voidaan laatia tarvittaessa henkilökohtainen liikuntasuunnitelma omatoimista liikuntaharjoittelua varten SL-fysiatrialla lääkärin pyynnöstä
 • OYS:n VINFO ensitietopäivä
 • Paikallisten sydänyhdistysten liikuntaryhmät

Omat ohjeet

Muuta