Tahdistinhoito

 • Tavanomaiset hidaslyöntisyyden tahdistinhoidon indikaatiot ovat samat riippumatta siitä, onko taustalla sydämen vajaatoimintaa vai ei.
 • Sairaan sinussolmukkeen oireyhtymässä tahdistinhoidolla ei ole osoitettu voitavan parantaa elinajan ennustetta, joten tahdistinhoidon indikaatio on aina oireinen hidaslyöntisyys.
 • (Mobitz 2) ja 3. asteen eteiskammiosolmukkeen katkoksessa tahdistinhoidolla on ennustetta parantavaa vaikutusta, joten niissä tahdistinhoito on aiheellinen myös oireettomilla potilailla.
 • 1. asteen ja Wenckebach-tyyppisen 2. asteen AV-katkoksen osalta tahdinhoitoon voidaan joissakin harvoissa tapauksissa edetä niillä oireisilla potilailla, joilla PQ-aika on hyvin pitkä ja/tai QRS on leventynyt.
 • Tahdistintyyppi valitaan tapauskohtaisesti. VVI- eli kammiotahdistin (yksijohtoinen) kroonisessa eteisvärinässä oleville potilaille; fysiologinen DDD/DDI- tahdistin (kaksijohtoinen) pääsääntöisesti muille.
 • Jos kyseessä on kroonisesti sairas ja iäkäs vuodepotilas, jolla on voimassa lääketieteellisesti perusteltu DNR-päätös, tahdistinhoitoon ei lähtökohtaisesti tule edetä. Hankalissa tilanteissa asennuksesta tulee neuvotella OYSn kardiologikonsultin kanssa.
 • Sydämen vajaatoimintapotilaalla voi olla merkittävästi kohonnut vakavien kammioperäisten rytmihäiriöiden ja sydänperäisen äkkikuoleman riski.
 • Jos potilaalla on jo todettu vakava kammioperäinen rytmihäiriö (kammiovärinä tai kammiotakykardia), on rytmihäiriötahdistinhoito useimmiten aiheellinen.
 • Sydänlääkärin tutkimuksissa pyritään lisäksi tunnistamaan ennalta suurentuneessa äkkikuolemavaarassa olevat potilaat, jotka voisivat hyötyä rytmihäiriötahdistimen tuomasta suojasta. Vasemman kammion vajaatoiminta (EF≤35%) ja vajaatoiminnan aiheuttava syysairaus vaikuttaa tahdistimen tarpeen arvioon.
 • On huomattava, että rytmihäiriötahdistimen asennuksen jälkeen ajoterveysvaatimukset luokassa 2 eivät enää täyty (asentava yksikkö laatii poliisiviranomaiselle tästä ilmoituksen).
 • Rytmihäiriötahdistin voi olla yksi- tai kaksijohtoinen (VVI tai DDD). Se toimii myös hitaan sykkeen tahdistimena samalla tavoin kuin tavallinenkin tahdistin.
 • Rytmihäiriötahdistin todetessaan vakavan rytmihäiriön antaa ylitahdistuksen (ATP) tai terapiaiskun, joka korjaa sydänrytmin.
 • Rytmihäiriötahdistimet ovat lähes aina jatkuvassa sydänlääkärin etäseurannassa.
 • Sydämen kammionsisäinen sähkönjohtumisen häiriö (leveä QRS) voi pahentaa vajaatoiminnan oireita ja huonontaa ennustetta. Kammiosisäistä epätahtisuutta voidaan korjata vajaatoimintatahdistimella.
 • Vajaatoimintatahdistin toimii tavanomaisena hitaan sykkeen tahdistimena, kuten tavallinenkin tahdistin (VVI tai DDD). Vajaatoimintatahdistimen erityisominaisuus on sen kyky tahdistaa kammioita samanaikaisesti perinteisen oikean kammion lisäksi vasemman kammion seinämän alueelta (LV-johto), jolloin vasemman kammion supistus on synkronisempaa ja tehokkaampaa. Tämä näkyy QRS-kompleksin kaventumisena sydänfilmissä.
 • Vajaatoimintatahdistin voi toimia myös rytmihäiriötahdistimena, jolloin sen koodi kirjoitetaan CRT-D. Mikäli kyseessä on vajaatoimintatahdistin ilman (defibrilloivaa) iskuominaisuutta, sen koodi kirjoitetaan CRT-P.
 • Sydämen vajaatoimintatahdistimen asennusta tulee harkita, jos vajaatoimintapotilaalla on maksimaalisesta siedetystä vajaatoimintalääkityksestä huolimatta NYHA 2-4 oireet, LVEF ≤ 35% ja
  • vasen haarakatkos (LBBB) > 130 ms tai
  • muu leveä QRS ≥ 150ms ja merkittävä dyssynkronia tai
  • tahdistinpotilailla > 40% kammiotahdistusta (merkittävä av-katkos)
 • Edellä mainituilla potilailla vajaatoimintatahdistin voi parantaa sekä ennustetta että oireita ja vähentää sairaalahoitojaksoja.
  • Paras hyöty saadaan sinusrytmissä olevilla potilailla.
  • Myös kroonisessa eteisvärinässä olevat potilaat voivat hyötyä tahdistimesta, mutta vaativat usein AV-solmukkeen ablaation riittävän CRT- tahdistuksen aikaan saamiseksi.
 • Johtoratatahdistus toteutetaan johdolla, joka asemoidaan tahdistamaan joko hisin kimppua tai vasenta haaraketta (LBB) kammioväliseinän sisältä.
 • Johtoratatahdistin säilyttää kammiosisäisen synkronian paremmin kuin perinteinen oikean kammion johto (kapeampi QRS)
 • Johtoratatahdistinta voidaan käyttää hitaan sykkeen tahdistukseen samalla tavalla kuin tavallista tahdistinta (VVI tai DDD) jos halutaan välttää runsaan kammiotahdistuksen aiheuttama dyssynkronia
 • Johtoratahdistinta voidaa käyttää vaihtoehtona vajaatoimintatahdistimelle (CRT), jos vasemman kammion johdon asemointi ei ole mahdollista.
 • Johdoton tahdistin on pieni kapselinomainen tahdistin, joka asennetaan katetrilla sydämen sisään
 • Johdottomalla tahdistimella voidaan tietyissä tilanteissa korvata tavallinen tahdistin (VVI tai DDD), mutta eteistahdistus ei nykyisillä menetelmillä ole vielä mahdollista.
 • Johdottomalla tahdistimella ei toistaiseksi pysty toteuttamaan vajaatoimintatahdistusta tai johtoratatahdistusta