Vertaistuki ja potilasjärjestöt

Järjestöt sairaalassa -hankkeen toimesta OYS:ssa toteutetaan nk. yleistä vapaaehtoistoimintaa, jota ovat mm. sairaalaopastoiminta ja osastoilla tehtävä vapaaehtoistoiminta. Uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja aloitetaan tarpeen ja resurssien mukaan. Yleistä vapaaehtoistoimintaa koordinoi hankkeen vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

Tiedon tarve on suuri kun sairastut tai läheisesi sairastuu. Potilasjärjestöt tarjoavat mm. vertaistukea, neuvontapalveluja, koulutusta ja virkistystä. Oys:ssa järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset kohtaavat sinut kiireettömästi ja tukevat sairauteen sopeutumisessa. Järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa Oysissa koordinoi OLKAoulu.

PPSHP: Potilasjärjestöt

OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa.

Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa.

Lisätietoa: