Palliatiivinen hoito / Elämänloppuvaiheen hoito

Elämän loppuvaiheen hoidon tarkoituksena on varmistaa, että potilas saa laadukasta hoitoa myös sen jälkeen, kun sydämen vajaatoiminnan ennusteeseen ei enää voida vaikuttaa.

Pääperiaatteet hoidossa

 • Potilaiden ohjautuminen perusterveydenhuollosta sekä erikoissairaanhoidon poliklinikoilta.
 • Sujuva yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.
 • Lyhyet viiveet vastaanotolle alkuvaiheen arvioon.
 • Sujuvat sähköiset konsultaatiot.
 • Sujuva pääsy perusterveydenhuoltotasoiseen palliatiiviseen yksikköön.
 • Vältetään poliklinikkakäyntejä.

Varmista potilaalta

 • Hoitotahto (tiedossa hoitavalla taholla sekä omaisilla).
 • Potilas ja omaiset tietävät ja ymmärtävät tilanteen.
 • Potilas ja hänen omaisensa tietävät mihin otetaan ongelmatilanteissa yhteyttä.

Kardiologin tehtävänä

 • echo
 • tahdistimien säädöt
 • lääkitysarvio sydänlääkkeiden osalta
 • operatiivisten hoitojen harkinta
 • levosimendaani-yms-hoitojen harkinta
 • hoidoista luopumisen harkinta
 • hoidonrajaukset
 • hyvät kirjaukset
 • työparina: lääkäri + palliatiiviseen hoitoon perehtynyt sydänhoitaja.

 

Palliatiivinen poliklinikka

 • elämän loppuvaiheen tukihoidot
 • moniammatillinen ryhmä
  • konsultaatiot ryhmän sisällä
 • geriatri
 • ravitsemus (ravitsemusterapeutti)
 • kivun ja tuskaisuuden sekä ahdistuksen hoito
 • psykososiaaliset tukipalvelut (psykiatri, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalihoitaja)
 • anestesiapalvelut (vrt. syöpäpotilaan loppuvaihe)
 • kotisairaalan lääkäri mukana hoidon suunnittelussa aina tarvittaessa.

Kotisairaala

Kotisairaalapalvelut:

 • ESH-ohjattu
 • kiinteä yhteistyö PTH:n ja kotisairaanhoidon kanssa
 • lääkäri aktiivisesti mukana
 • diureetit tarvittaessa iv
 • mahdollisuus esimerkiksi kipupumppuihin ja sedaatioon.

PTH-tasoinen palliatiivinen hoito

 • hoidosta vastaa aiheeseen perehtynyt lääkäri ja hoitaja
 • psykososiaalinen tiimi
 • vuodeosasto
  • Tehostettu lääkintä ja esim pleura-/askitespunktiot
  • Helppo siirtyminen kotisairaalan ja vuodeosaston välillä
 • kotisairaanhoito
 • yhteys kotisairaalaan.