Hoitopalaute jatkohoitoon

Hoitopalaute jatkohoitoon

Hyvä epikriisi/hoitopalaute sisältää

 • Diagnoosit
 • Tehdyt tutkimukset (myös echo-tulos)
 • Lääkitys, lääkityksen nosto-ohjeet ja tavoitetasot lääkkeelle
 • Lääkemuutoksista maininta, jos uusia lääkkeitä aloitettu tai entisiä lopetettu
 • Muista B-lausunto lääkkeistä
 • Lähtöpaino, jos kotiutuu osastolta, muu oleellinen vointiin liittyen
 • Viimeisimmät lab.tulokset
 • Mahdolliset erityisohjeet, seurantaohjeet
 • Kannanotto hoitolinjaukseen, jos tarpeen
 • Jatkuuko seuranta ESH:ssa vielä vai siirtyykö kokonaan PTH?
 • Seuraava kontrolliajankohta ja kokeet.

Lisäksi

 • Toimintakyvyn kuvaus kotiutuessa (liikuntasuositus?)
 • Ohjaus ja potilaan kanssa sovitut tavoitteet, omaseurantavihko?
 • Sosiaalisen verkoston osallistuminen hoitoon/ohjaukseen.
 • Annettu omahoidon ohjaus ja tuki ja sen vaikutukset, lääkehoitoon sitoutuminen
 • Potilaan motivaatio, ja omahoidon osaaminen, missä tarvitaan tukea.