Jatkoseuranta perusterveydenhuollossa

Avoterveydenhoito seuraa yleensä lieväoireisia (NYHA II) ja keskivaikeasti oireisia (NYHA III) potilaita.

Jatkohoitoperiaatteet avoterveydenhoidossa

 • Konservatiiviseen hoitoon päätyvät potilaat, joille ei suunnitella tutkimuksia tai hoitoja.
 • Avoterveydenhoito seuraa yleensä lieväoireisia (NYHA II) ja keskivaikeasti oireisia (NYHA III) potilaita. Kun säädetään tavoiteannoksiin, seurantakäynnit ovat noin kahden viikon välein.
 • Hoidon ja oireiston vakiinnuttua lääkärillä käyntejä on tavallisesti 2–3 vuosittain.
 • Vaikeassa vajaatoiminnassa tarvitaan tiheämpää seurantaa.
 • Laboratoriokontrollit ovat lääkityksen ja liitännäissairauksien mukaisesti.
 • EKG tarkastetaan jokaisen lääkärillä käynnin yhteydessä.
 • Thx-rtg otetaan, jos hengenahdistus on selvästi pahentunut. 
 • Sydämen kaikukuvaus on syytä uusia, jos oireet vaikeutuvat huomattavasti ilman selvää syytä tai todetaan uusi sivuääni.
 • Sydänhoitajan ja lääkärin suorittamat kontrollit ovat:
  •  EKG
  •  verikokeet.
 • Kolesteroliseuranta sekä muu riskitekijöiden kontrollointi tehdään avoterveydenhuollossa.
 • Toimintakyky- ja kotihoitoasiat (moniammatillinen) tulee huomioida.
 • Konsultoi tarvittaessa erikoissairaanhoitoa.
 • Palliatiivinen hoito järjestetään pääosin terveyskeskuksessa:
  • Mahdollisuus konsultoida myös  palliatiivista poliklinikkaa. 

 

 

 

Huomioi

 

Sydämen vajaatoiminnan oireet

 • Hengenahdistus lisääntynyt
 • Paino
 • Turvotukset jaloissa ja vatsalla
 • Kuiva, hakkaava yskä erityisesti öisin
 • Syketaso, kohollaan jatkuvasti yli 90/min
 • Vireystila/suorituskyky/ muutokset unirytmissä/ liikkuminen
 • Arkielämää haittaava huimaus

Ohjattavat asiat

 • Painon punnitseminen päivittäin epästabiilissa vaiheessa. Punnitseminen kerran viikossa sairauden vakaassa vaiheessa. Mittaa aamulla vessassa käynnin jälkeen, ennen aamupalaa, samalla puntarilla, samanlaisella vaatetuksella.
 • Huomioi potilaan iän tuomat muutokset kehon koostumuksessa (lihasmassan ja rasvakudoksen väheneminen)
 • Painon äkillinen nousu 2-3 kg kolmessa vrk:ssa tai 5 kg viikossa
  • Voi olla merkki vajaatoiminnan pahenemisesta
  • Onko lääkkeet otettu
  • Onko potilaalla vajaatoiminnan oireita
  • Säädä nesteenpoistolääkitystä saadun ohjeen mukaan
 • Paino kirjataan ylös 100 g:n tarkkuudella
 • Painon äkillinen lasku, nesteenpoistumaa liikaa, kuivuman merkit ja tarvittaessa lääkityksen vähennys
 • Nesteenpoistolääkitys
 • Verenpaineen mittaaminen: neljän päivän ajan, kolme mittausta päivässä, seurantajakso joka kuukausi sairauden ollessa vakaassa tilassa. Lääkityksen muutoksen tai sairauden pahenemisen yhteydessä verenpaineen seuranta päivittäin.
 • Pulssin tunnustelu, epäsäännöllisyys
 • Nukkuminen, unen aikaiset hengitysvaikeudet -> uniapnea selvitykset
 • Ihon kunnon tarkkailu
 • Matkustaminen vaatii suunnittelua, matkakohteeseen tutustumista, lääkityksen tarkistamista, matkavakuutus, perussairauksien hoito-tasapaino

Lääkehoidon ohjaaminen

 • Nesteenpoistolääkkeen säätäminen (ei liian kuiva, eikä kongnestiivinen).
 • Verenpaineen seuranta, tyypillisesti verenpainetaso matala, pyritään sietämään matalahkon verenpaineen tuomia oireita, jos selviytyy arkielämästä.
 • Lääkkeiden käyttötarkoituksien kertominen potilaalle ymmärrettävästi

Elämäntavat

 • Liikunta
 • Ruokavalio
 • Tupakointi
 • Alkoholin käyttö, ehdoton kielto jos vajaatoiminnan syy on liika alkoholin käyttö

Seksuaalisuus

 • Yhdyntää voi harrastaa oman voinnin ja jaksamisen mukaan. Tarvittaessa yhteys seksuaalineuvontaan

Rokottaminen

 • Influenssa- ja pneumokokki rokotukset

Mieliala

 • Mielialavaihtelut
 • Arjessa jaksaminen sairauden kanssa
 • Ammattiavun tarjoaminen/järjestäminen

Vaikeampia oireita

 • Voimakas hengenahdistus joka ei helpotu levossa
 • Nukkuminen onnistuu vain istuma-asennossa hengenahdistuksen vuoksi
 • Äkillinen hengenahdistus tai rintakipu, joka ei helpotu levossa tai Nitrolla
 • Yhteys omaan hoitavaan yksikköön/päivystykseen