Työkyky ja ammatillinen kuntoutus

Monet sairaudet voivat aiheuttaa työkyvyn heikentymistä. Pitkän sairausloman aikana tai vielä työssä ollessa työkykyongelmien jo ilmaantuessa kannattaa ottaa yhteyttä työpaikkaan ja miettiä työnantajan kanssa millaisia toimenpiteitä työpaikalla voitaisiin tehdä työkyvyn tukemiseksi mm. työhön paluuta tukevat järjestelyt, muutokset työajoissa tai tehtävissä. Sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden hoito kuuluu työpaikalle ja työterveyshuollolle. Työnantajalla ja esimiehellä on tärkeä rooli työhön paluun tukemisessa. Monilla työpaikoilla on työhön paluuta tukevia suunnitelmia ja ohjeita.

Terveydellinen rajoite voi olla esteenä nykyisen työn tekemiselle, mutta työkykyä voi olla vielä jäljellä johonkin muuhun työhön. Tällaisessa tilanteessa ammatillisesta kuntoutuksesta voi olla apua - sen tavoitteena on saada muuttunut työkyky ja työtehtävät kohtaamaan.

Ammatillista kuntoutusta myöntävät pääasiassa työeläkevakuutus ja Kela. Myös työtapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt korvaavat kuntoutusta, jos kuntoutustarpeen syynä on työtapaturma, ammattitauti tai liikennevahinko. Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) voivat myöntää    mm. työnantajalle järjestelytukea, jos hakija tarvitsee sairauden vuoksi muutoksia työolosuhteisiin.

Kuntoutuksen suunnittelua varten tulee ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin, työterveyslääkäriin tai kelaan/omaan työeläkelaitokseen. Kuntoutuksen hakemiseen tarvitaan lääkärilausunto tai kuntoutussuunnitelma.

Lisätietoa:

Kela: Kuntoutussuunnitelman laatiminen

Kela: Näin haet ammatillista kuntoutusta

Kela: Takaisin työhön

Työeläke.fi: Kuntoutus - reitti takaisin työelämään

Terveyskylän Kuntoutumistalo

Keva: Ammatillinen kuntoutus

TE-palvelut: Tukea koulutuksen ja työuran ratkaisuihin