Lähete erikoissairaanhoitoon

Milloin potilas tulee lähettää erikoissairaanhoitoon?

 • Epäily hoidettavissa olevasta sydämen vajaatoiminnan syystä (esimerkiksi läppävika)​.
 • Sydänlihasiskemian arviointi: Tilannetta selvitetään pääsääntöisesti sepelvaltimoiden varjoainekuvauksella, tarvittaessa myös sydänlihasperfuusion gammakamerakuvauksella tai sydämen ct-tutkimuksella. Varjoainekuvauksella selvitetään, voidaanko revaskularisaatiolla (sepelvaltimon pallolaajennus tai sepelvaltimoiden ohitusleikkaus) helpottaa potilaan oireita tai parantaa ennustetta. Myös, jos vasemman kammion dysfunktiolle ei ole selkeää syytä ja potilas on muut sairaudet huomioiden sovelias revaskularisaatioon, sepelvaltimokuvaus on aiheellinen.

Vaikean sydämen vajaatoiminnan hoitoarvio

 • Kliinisen tilan huononeminen, jolle ei ole ohimenevää syytä​.
 • Puutteellinen vaste tavanomaiselle lääkehoidolle (ACE:n estäjä/ATII-antagonisti, beetasalpaaja jadiureetti)​.
 • Potilas ei selviä kotihoidossa vaikean oireiston vuoksi​.
 • Vajaatoiminnan lisäksi on oireita aiheuttava rytmihäiriö​.
 • Lääkityksen optimointi on vaikeaa avohoidossa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Tarve jatkoseurannalle erikoissairaanhoidossa​ 

  • vaikea vajaatoiminta, jossa harkitaan kirurgista tai laitehoitoa (huomio: jos EKG:n QRS-kompleksion yli 130 ms, potilas voi hyötyä vajaatoimintatahdistimesta)
  • sydämensiirtopotilaat
  • moniongelmaiset potilaat
  • potilaat, joilla on ollut vakavia kammioperäisiä rytmihäiriöitä
  • potilaat, joilla on sydämentahdistin tai rytmihäi​riöitä.

 

 

Lähetteen perusasiat sydämen vajaatoimintapotilaalla

 • aikaisemmat sairaudet
 • kardiovaskulaariset riskitekijät: suku, tupakka, diabetes, verenpainetauti, lipidit, paino, pituus, BMI
 • alkoholin käyttö
 • mahdollinen sytostaattihoito nyt tai aikaisemmin
 • käytössä oleva lääkehoito
 • toimintakyky
 • mahdolliset hoidonrajaukset tai palliatiivisen hoidon suunnitelmat
 • oireet ja niiden kehittyminen, NYHA-luokka
 • aloitetut hoidot ja niiden vaikutus
 • status
 • tutkimustulokset: ekg, thx-rtg, lab.kokeet (erityisesti pvk,nta,proBNP)
 • aikaisempien sydäntutkimusten tulokset (mikäli on): rasitus-ekg-tutkimus, sydämen uä-tutkimus, holter-ekg, koronaariangio tai -ct.

 

Päivystyslähete

 • akuutti sydäninfarkti
 • akuutisti oireileva uusi vaikeahoitoinen vajaatoiminta NYHA III-IV
 • kroonisen vajaatoiminnan pahenemisvaihe, joka vaatii osastohoitoa eikä hoito terveyskeskuksen vuodeosastolla ole mahdollinen
 • vajaatoimintaa ja hemodynamiikkaa vaikeuttava takykardia/bradykardia
 • HUOM! Hoidonrajaukset ja mahdolliset palliatiivisen hoidon suunnitelmat!

Kiireetön lähete

 • uusi sydämen vajaatoimintaoire NYHA I-II
 • tiedossa oleva sydämen vajaatoiminta vaikeutuu nopeasti (lääkityksen tehostaminen!)
 • epäily sepelvaltimotaudista
 • epäily merkittävästä läppävikasta
 • ei vastetta vajaatoiminnan lääkitykselle tai lääkityksen optimointi on vaikeaa
 • oireita aiheuttava rytmihäiriö todetaan tai sen hoito on hankalaa
 • tahdistinhoidon arvio (uusi tahdistimen tarve tai olemassa olevan laitteen päivittäminen tai säätö)
 • palliatiivisen hoidon arvio.