Kliiniset profiilit

Kliiniset profiilit

Hoito kliinisen profiilin perusteella

 • Diureettilääkitystä käytetään potilailla, joilla todetaan hengenahdistuksen lisäksi keuhkokongestio ja turvotuksia.
  • Furosemidia annetaan 20–40 mg laskimonsisäisesti vasteen mukaan toistetusti.
  • Vaste arvioidaan 1–2 tunnin kuluessa.
  • Furosemidiannosta muutetaan hoitovasteen mukaan.
 • Vaste on tehokkain suonensisäisellä annostelulla.
  • Määrävälein annetut annokset ja jatkuvana infuusiona toteutettu diureetin annostelu näyttävät vaikuttavan yhtä tehokkaasti potilaan oireisiin ja munuaisten toimintaan.
   • Jatkuva infuusio helpottaa kuitenkin suurten diureettiannoksien annostelua.
   • Tavanomainen jatkoannostus 10–20mg x 3 i.v.
 • Jos loop-diureetti hoito ei tuota riittävää vastetta, voidaan rinnalle aloittaa tiatsidi-tyyppinen diureetti.
  • Hydroklooritiatsidi 25-50mg 2 kertaa vrk:ssa.
  • Metalatsoni 2.5 mg/vrk.
 • Spironololaktoni parantaa ennustetta systolista vajaatoimintaa sairastavilla.

Lisätietoa:

Lähde: Siun soten, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitoketjut