Hoito

Tekijä
Ikä Korkea ikä liittyy vahvasti tavallista huonompaan ennusteeseen sydämen vajaatoiminnassa.
Toimintakyvyn rajoitus Huono fyysinen suorituskyky on kuolleisuuden riskitekijä ja ennustaa myös sairaalahoitojaksoja.
Suorituskyvyn mittareina on käytetty NYHA-luokkaa, 6 minuutin kävelytestiä, huonoa maksimaalista hapenottokykyä spiroergometriassa, heikkoa lihaskuntoa, kakeksiaa jne.  
Sydänsairauden tyyppi ja laatu
 • Huono vasemman kammion supistuvuus (LVEF).
 • Sydämen rakenteelliset poikkeavuudet (arpialueet, kammioiden ja eteisten laajentuminen, läppäviat, vaikea hypertrofia). 
 • EKG-poikkeavuudet (QRS-kompleksin leventyminen, LBBB, RBBB).
 • Sairauden pitkä kesto.
 • Äskettäinen (< 6 kuukautta) sairaalahoito vajaatoiminnan pahenemisvaiheen takia.
 • Provosoituva iskemiaiskeeminen sydänsairaus.
 • Vaikea nestekuorma tai keuhkokongestio.
Liitännäissairaudet Mitä enemmän liitännäissairauksia (sekä sydän- ja verisuonitauteja että muita liitännäissairauksia), sitä huonompi ennuste.
Erityisen paljon ennusteeseen vaikuttavat: 

 • munuaisten vajaatoiminta (eGFR < 60 ml/min)  
 • diabetes 
 • keuhkoahtaumatauti (COPD).

Matalaan verenpaineeseen liittyy suurempi kuolleisuus kuin korkeaan verenpaineeseen, etenkin akuutissa sydämen vajaatoiminnassa.

Biokemialliset poikkeavuudet
 • Suuri natriureettisten peptidien pitoisuus, suuri kreatiniini– tai kystatiini C -pitoisuus, anemia, raudanpuute, hyponatremia, suurentunut TnT-arvo, suurentuneet maksa-arvot, neurohumoraalinen aktivaatio (mitataan harvemmin kliinisessä työssä).
 • Perinnöllisissä sydänsairauksissa tietyt geenimutaatiot liittyvät huonompaan ennusteeseen.