Erikoissairaanhoidon tutkimukset

Sydämen kaikukuvauksessa selvitetään sydämen vajaatoiminnan mekanismia ja arvioidaan hoidettavissa olevia vajaatoiminnan syitä. Tutkimuksen perusteella suunnitellaan hoidon suuntaviivat. Yleensä sydämen kaikukuvausta ei tarvita seurannassa. Kaikukuvaus uusitaan, jos epäillään ohimenevää vajaatoiminnan syytä, tai seurataan rakenteellisia poikkeavuuksia. Tavallisesti kaikukuvauksen jälkeen seuranta ja hoito siirtyvät avoterveydenhoitoon. 

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan vaikeaoireista (NYHA III-IV) sydämen vajaatoimintaa sairastavat potilaat hyötyvät seurannasta erityisen sydämen vajaatoimintapoliklinikan puitteissa. OYS:n Sydänpoliklinikan vajaatoimintapoliklinikalle voidaan ohjata lähetteen perusteella tai sairaalan vuodeosastolta käsin potilaita, joilla on uusi vaikean sydämen vajaatoiminnan diagnoosi. Poliklinikalla optimoidaan lääkkeellinen hoito sekä otetaan kantaa laitehoidon/muun invasiivisen hoidon tarpeeseen. Osalle potilaista hoito jatkuu OYS Sydämen vajaatoimintapotilaan digihoitopolulla.

Jos vajaatoiminta on niin vaikeaoireinen, että on syytä selvitellä kajoavia hoitoja (sydämen biventrikulaarinen tahdistus, sydämensiirto), toteutetaan nämä selvittelyt OYS:n vajaatoimintapoliklinikalla. Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset tehdään Sydäntoimenpideyksikössä polikliinisesti tai Sydänosaston kautta.  Vaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastavien, lähinnä dekompensoitujen potilaiden, lääkityksen säätö voidaan toteuttaa OYS:n Sydänosastoilla. 

 

Sydämen magneettikuvaus (MRI)

 • Sydämen lokeroiden tilavuuden, sydänlihasmassan ja seinämäliikkeen arvioinnissa magneettitutkimusta pidetään kultaisena standardina.
 • Vaihtoehtoinen menetelmä, jos ultraäänitutkimus jää puutteellisen näkyvyyden vuoksi vaillinaiseksi.
 • Oikean kammion toiminnan arviointi ja mahdollisen oikovirtauksen määritys.
 • Kuvantamismenetelmistä paras kyky karakterisoida sydänlihasta.
 • Soveltuu hyvin vajaatoiminnan etiologian selvittelyyn tilanteessa, jossa ahtauttava sepelvaltimotauti on poissuljettu tai epätodennäköinen:
  • akuutti tai krooninen myokardiitti
  • tulehduksellinen sydänlihassairaus, kuten sydänsarkoidoosi tai jättisolumyokardiitti
  • kertymäsairaus, kuten amyloidoosi
  • hypertrofinen sydänlihassairaus.
 • Voidaan arvioida infarktin pohjalta syntyneitä sydänlihasarpia ja edelleen sydänlihaksen elinkelpoisuutta.
 • Ei ionisoivaa säteilyä.
 • Tahdistimen säätö on tarpeen ennen ja jälkeen kuvauksen.

Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus

 • Sepelvaltimotaudin poissulku sydämen vajaatoiminnassa
  • Kaikille > 50 v. miehille ja > 60 v. naisille.
 • Vasemman kammion varjoainekuvaus
  • vasemman kammion koko ja supistumiskyky
  • mitraalivuodon vaikeusaste.

Sepelvaltimoiden tietokonekerroskuvaus

 • Sepelvaltimotaudin poissulku, jos ahtauttavan sepelvaltimotaudin todennäköisyys on pieni tai korkeintaan kohtalainen.
 • Huomioi sydämen rakenne.

Sydänlihasperfuusion SPET ja TT (rasitus ja lepo)

 • SPECT-kuvantaminen (Single photon emission computed tomography)
  • sydänlihaksen hapenpuutteen toteaminen ja vaikeusasteen määrittäminen
  • ejektiofraktion määritys
  • sydänlihaksen elinkelpoisuuden osoittaminen.

Sydämen magneettitutkimus

 • sydämen rakenteen tarkin tutkimusmenetelmä
 • paras menetelmä oikean kammion rakenteen ja toiminnan arvioimiseen
 • mahdollisuus arvioida sydänlihaksen patologiaa
  • myokardiitti, tulehduksellinen sydänlihassairaus, kertymäsairaus, hypertrofinen sydänlihassairaus
  • infarktin pohjalta syntyneiden sydänlihaksen arpien koko.

Sydämen aineenvaihdunnan laaja PET-TT

 • positroniemissiotomografia (PET)
  • merkkiaineena 18FDG (fluorodeoxyglukoosi)
 • kuvantaa sydämen verenkiertoa ja aineenvaihduntaa
 • käytetään epäiltäessä tulehduksellista sydänlihassairautta tai kertymäsairautta.

Sydänlihasbiopsia

 • tehdään, jos kuvantamistutkimuksissa epäillään tulehduksellista sydänlihassairautta tai kertymäsairautta.

Keuhkovaltimoiden TT-angio

 • äkillisen keuhkoveritulpan poissulkuun
 • kroonisen tromboembolisen pulmonaalihypertonian diagnostiikassa
 • keuhkovaltimoverenpainetaudin diagnostiikassa.

Sydämen oikean puolen katetrisaatio ja sydämen vajaatoiminta

 • mitraalivuodon vaikeusaste
 • kohonneen keuhkoverenpaineen syyn selvittäminen
 • epäily restriktiivisestä kardiomyopatiasta tai perikardiumin konstriktiosta
 • sydänsiirtoselvittelynä.